Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

E6 Karistrandtunnelen

:Tom

Kategori: Tunnelbelysning.

Type: Stamvei, to felt + gang- og sykkelvei.

Produkter: T-LED2 / Galileo Tunnel – AEC Illuminazione.

Kommune/fylke: Narvik, Nordland.

Ny E6 over Rombaken ved Narvik erstatter en rasfarlig og ulykkesbelastet vei, og gjør samtidig strekningen 18 km kortere. Det er bygget 4,9 km ny vei, inkludert to kortere tunneler. Norges nest lengste hengebru, Hålogalandsbrua, inngår også i prosjektet.

Karistrandtunnelen ligger på Narvik-siden av Rombaksfjorden, eller Rombaken. Tunnelen fikk først navnet Ornestunnelen, men skiftet navn i 2018 for å unngå forveksling med en eksisterende jernbanetunnel på Ofotbanen. Karistrandtunnelen er 260 m lang, og den har to kjørefelt pluss gang- og sykkelvei adskilt fra kjørebanen av betongkant. Belysningen består av TLED 2 og Galileo tunnelarmaturer i LED.

Les mer om prosjektet E6 Hålogalandsbrua her. Vi har også en artikkel fra åpningsmarkeringen i desember 2018 her.